xxxx

Disclaimer

Ik ben niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, bijkomende of gevolgschade, of enigerlei schade ten gevolge van het gebruik, of het niet bereikbaar zijn, van deze website.

Op deze website kunt u doorklikken naar websites van andere organisaties, ik ben niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze websites.

Mocht ik onverhoopt rechten van anderen schenden, laat het me even weten, dan zal ik zorgen dat die rechten niet meer geschonden worden, met de daarbij behorende excuses.

Als er fouten, van welke aard dan ook, voorkomen op deze site, wil je dat even melden, want ondanks alle spellingcontrole middelen e.d. kan er best nog wel eens een type foutje insluipen.

 

 

 
 

 

free web tracker